Komentarz dla Press Serwisu o roli danych z Google Maps na wojnie

Press Serwis zapytał mnie, jaką rolę mogą odgrywać dane z Google Maps podczas wojny.

Informacja o tym, jakoby Google celowo odtajniło lokalizację rosyjskich obiektów militarnych, rozniosła się po internecie losem błyskawicy.

Jaką rolę mogą pełnić takie dane i czy aby na pewno są tak istotne, jak nam się wydaje? Co naprawdę zrobił koncern?

Cały komentarz przeczytać można w tym materiale.